top of page

Recruiting staff

รองรับการโทร

Personal Assistant

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 21 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปีขึ้นไป
ความสามารถด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ความสามารถอื่นๆ : ทักษะด้านภาษาจีนกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ และรายงานผล สนับสนุนงานของผู้บริหาร / องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลตารางการนัดหมาย จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม
งานซ่อมไฟฟ้า

Technician Supervisor

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
- เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
- ประสบการณ์(ปี) : 3-5 หัวหน้างานงาน
- มีทักษะในการอ่านแบบ และด้านไฟฟ้า จะเป็นประโยชน์กับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าและงานติดตั้ง ครอบคลุมการซ่อมแซม ออกแบบ ดัดแปลง ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องซักผ้า การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จนถึงการติดตั้งเครื่องซักผ้าใหม่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จัดตารางการทำงาน มอบหมายงาน แก้ปัญหาหน้างานตรวจรับงานซ่อม/สร้างจากผู้รับเหมาภายนอก ตลอดจนสอนงาน แนะนำและให้ความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
• งานจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า
• งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
• งานออกแบบ ดัดแปลง ปรับปรุง และติดตั้งเครื่องซักผ้า
• งานตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงาน
• งานบริหารบุคลากร ทีมช่าง
Image by Austin Distel

Sales (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
Bachelor's Degree in management or other related field
Minimum 2-5 years in project sales business, preferably in household appliances or kitchen products
Computer literate in Microsoft office and its applications
Good command of English
Working in Bangkok and other provinces
Must have car license ( If you have own car is preferred)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ Promotion ต่างๆ ได้ชัดเจน
- มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดของสินค้า และต้องมีความเข้าใจและสามารถทำ Project ของระบบ Laundry ได้
- สามารถทำ Project ระบบ Laundry ที่เกี่ยวกับการขาย Franchise
- ติดต่อลูกค้าพร้อมนัดเข้าพบเพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทได้และสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย
- ติดตามผลและดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการที่ประทับใจ ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย
- ดูแลยอดขายของตนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
- อื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
แก้ไขสายไฟฟ้า

ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีทักษะด้านการช่างไฟฟ้า คล่องแคล่วในการทาํงาน
2. สามารถควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานได้ตามแผน และความปลอดภัยในการทํางาน
3. มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ป้ญหาเฉพาะหน้าได้มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องซักผ้า
2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน PM, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
4. ติดต่อประสานงานทีมช่าง ฝ่ายซ่อมบำรุง รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
5. สนับสนุนงานฝ่ายปฏิบัติการ งานโครงสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
pexels-photo-289659.jpeg

ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีทักษะด้านการช่างไฟฟ้า คล่องแคล่วในการทาํงาน
2. สามารถควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานได้ตามแผน และความปลอดภัยในการทํางาน
3. มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ป้ญหาเฉพาะหน้าได้มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องซักผ้า
2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน PM, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
4. ติดต่อประสานงานทีมช่าง ฝ่ายซ่อมบำรุง รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
5. สนับสนุนงานฝ่ายปฏิบัติการ งานโครงสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
bottom of page